Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมการขนส่งทางบก ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 271 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์

* การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์

* การเขียนแผนประชาสัมพันธ์

* การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* จริยธรรมของสื่อมวลชน

* แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top