ตำราราม POL3102 รหัส 65049 ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน

168฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดตำรา ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี พิมพ์ครั้งที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 จำนวน 500 เล่ม ประกอบด้วย บทที่ 1 วิวัฒนาการ ความหมาย และขอบข่ายในการศึกษาเศรษฐกิจการเมือง บทที่ 2 ปัญหาการศึกษาสังคมศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับรัฐ การพัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับรัฐ บทที่ 3 ทฤษฎีแนวมาร์กซิสต์ และนีโอมาร์สซิสต์ บทที่ 4 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกของส่วนร่วม ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ บทที่ 6 ทฤษฎีจักรวรรดินิยม บทที่ 7 ทฤษฎีการพึ่งพา บทที่ 8 ทฤษฎีระบบโลก บทที่ 9 บทสรุป

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top