ตำราเรียน POL2101 (PS190) รหัส 65078 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 1

หมวดหมู่:

รศ.สุขุม นวลสกุล,รศ.โกศล โรจนพันธุ์ พิมพ์ครั้ง16 ตุลาคม พ.ศ.2565 ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่่ 2 นครรัฐกรีกและแนวคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต บทที่ 3 เพลโต บทที่ 4 อริสโตเติ้ล บทที่ 5 ความคิดทางการเมืองสมัยกรีกตอนปลายและโรมัน บทที่ 6 ลัทธิสตตอยอิกส์ บทที่ 7 คริสตสมัยต้นกับความคิดทางการเมือง บทที่ 8 ความคิดทางการเมืองยุคโรมันเสื่อมอำนาจ

รูปแบบการจัดส่ง
Scroll to Top