ตำราราม LAW1002 (LAW1102) 65155 หลักกฎหมายเอกชน (รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์,รศ.กำธร กำประเสริฐ)

57฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายเอกชน บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล บทที่ 3 ภูมิลำเนา บทที่ 4 การสาบสูญ บทที่ 5 นิติบุคคล ปีที่พิมพ์:พฤศจิกายน2565

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top