ตำราราม LAW2104 (LAW2004) 65139 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง(รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช)

135฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช พิมพ์ครั้งที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 ประกอบด้วย บทที่ 1 วิวัฒนาการของการปกครอง บทที่ 2 ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย บทที่ 3 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 ภาคผนวก จำนวน 15 หมวด

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top