CDM2303 / MCS1350 / MCS1300 / MC130 เฉลยหลักการพูดเบื้องต้น

64฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด1/65 : S/64 : 2/64 : S/62 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,