POL2146 / PS203 ชุดเจาะเกราะการปกครองส่วนภูมิภาค (1/66)

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
POL2146 / PS203 ชุดเจาะเกราะการปกครองส่วนภูมิภาค
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66 
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน)
♥ ข้อสอบมี 4 ข้อ (ให้นักศึกษาทำ ทุกข้อ)

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top