POL3100 / PS315 เจาะเกราะกระบวนการนิติบัญญัติ *ชุดข้อสอบปรนัย* (PERFECT วิชาการ) 1/66

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

POL3100 / PS315 เจาะเกราะ กระบวนการนิติบัญญัติ
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66 
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ข้อสอบ 116 ข้อ
♥ ออกสอบปรนัย 100ข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,