POL3110 / PS390 ชุดเจาะเกราะทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง3 (1/66)

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

POL3110 / PS390 ชุดเจาะเกราะทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง3
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66   
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน)
♥ ข้อสอบมี 4 ข้อ
♥ ให้ทำทุกข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,