POL4311 / PA320 ชุดเจาะเกราะการสื่อสารความเข้าใจเพื่อการบริหารองค์การภาครัฐ (1/66)

80฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

POL4311 / PA320 ชุดเจาะเกราะการสื่อสารความเข้าใจเพื่อการบริหารองค์การภาครัฐ
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66 
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน)
♥ ข้อสอบมี 3 ข้อ // ให้ทำทุกข้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,