Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 312 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

* พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้ด้านการขนส่งทางบกและด้านความปลอดภัยการขนส่งทางบก

* การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ

* การบริหารแผนงาน/โครงการ

* ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการบริหารแผนงานโครงการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top