Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 302 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

* นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร             

* ความรู้เกี่ยวกับพืชและการจัดการพืช

* การจัดการดินและปุ๋ย 

* การจัดการศัตรูพืช 

* พฤกษศาสตร์พืช 

* ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร

* การคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช

* การตลาดและนโยบายการเกษตร

* คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป

* วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 

* การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์                                                                           

* การจัดการด้านการตลาดและโลจิสติกส์ทางการเกษตร

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3. 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top