ข้อสอบ POL 2303 / PA 240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

60฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสอบ POL2303 / PA240 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด S/63, 1/63 : 1/62 : S/61 : 1/60 : S/59
ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,