คู่มือสอบนักบัญชี 4 / นักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักบัญชี 4 / นักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง 

* ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

* แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

* ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง

* Digital literacy , Innovation

* หลักการบัญชีทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

* ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร 

* การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน

* การจัดการและการบริหารเงินทุน 

* การพยากรณ์ทางการเงิน

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ชุดที่ 5. 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,