ตำราราม ART1003 (AR103) 63053 ศิลปวิจักษณ์ ผศ.ดร.ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ์

136฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ

ตอนที่ 2 บทที่ 2 สุนทรียศาสตร์และองค์ประกอบทางศิลปะ

ตอนที่ 3 บทที่ 3 ศิลปะที่สำคัญของโลก

ตอนที่ 4 บทที่ 4 ศิลปะอาเซียน

ตอนที่ 5 บทที่ ศิลปะในประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg