ตำราราม LAW1001 (LAW1101) 63027 หลักกฎหมายมหาชน รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช

79฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กำเนิดของกฎหมายและศาล

บทที่ 3 พัฒนาการกฎหมายและศาลไทย

บทที่ 4 กฎหมายและศาลของไทยในปัจจุบัน

บทที่ 5 อำนาจนิติบัญญัตฺ

บทที่ 6 อำนาจบริหาร

บทที่ 7 ศาลรัฐธรรมนูญ (อำนาจตุลาการ)

บทที่ 8 กฎ

บทที่ 9 คำสั่งทางการปกครอง

บทที่ 10 การกระทำทางปกครอง

บทที่ 11 สัญญาทางปกครอง

บทที่ 12 ศาลปกครอง

ปีที่พิมพ์: กุมภาพันธ์2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg