ตำราราม ENG2901 (EN291) 63112 เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี

70฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 จำนวน 300 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทพปกรณัม

บทที่ 2 เทพปกรณัมกรีก

บทที่ 3 เทพปกรณัมโรมัน

บทที่ 4 เรื่งราวในคริสตศาสนา

บทที่ 5 เทพปกรณัมอังกฤษ

บทที่ 6 เทพปกรณัมยุโรปเหนือ

บทที่ 7 ศัพท์สำนวนในภาษาอังกฤษจากเทพปกรณัม

บทที่ 8 พืชและสัตว์ในเทพปกรณัม

บทที่ 9 บทบาทของเทพปกรณัมในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

บทที่ 10 สรุป เฉลยแนวข้อสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg