ตำราราม POL3314 62089 การบริหารชุมชนเมือง

104฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การพัฒนาความเป็นเมืองในยุคร่วมสมัย

บทที่ 2 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์และชุมชนเมือง

บทที่ 3 กระบวนการของการเกิดเป็นเมือง

บทที่ 4 การบริหารชุมชนเมืองในสังคมไทย

บทที่ 5 การบริหารชุมชนเมือง : อะไร ทำไม อย่างไร

บทที่ 6 การจัดการการขนส่งในชุมชนเมือง

บทที่ 7 การบริหารชุมชนเมือง : กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg