ตำราราม LAW4051 (LAW4151) 57121 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ ผศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง

55฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมาย และองค์กรการร่างกฎหมายในประเทศไทย

บทที่ 2 ผู้ร่างกฎหมาย

บทที่ 3 เครื่องช่วยในการร่างกฎหมาย

บทที่ 4 ที่มาของร่างกฎหมาย

บทที่ 5 หลักเกณฑ์ในการร่างกฎหมายและขั้นตอนในการยกร่างกฎหมาย

บทที่ 6 ลักษณะของร่างกฎหมาย

บทที่ 7 วิธีการทั่วไปในการร่างกฎหมาย

บทที่ 8 วิธีการร่างบทบัญญัติเฉพาะแต่ละประเภท

บทที่ 9 กระบวนการเสนอร่างกฎหมายประเภทต่างๆ

ปีที่พิมพ์:2557

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg