ตำราราม LAW3004 (LAW3104) 63023 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ผศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ

55฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้ง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย

บทนำ

บทที่ 1 หมวด 1 บททั่วไป

บทที่ 2 หมวดที่ 2 เขตอำนาจศาล

บทที่ 3 หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา

บทที่ 4 หมวดที่ 4 การจ่าย การโอนและเรียกคืนสำนวนคดี

แบบฝึกหัดและข้อสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.