ตำราราม LAW4002 (LAW4102) 62210 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ผศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ

63฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทนำ

บทที่ 1 การจัดทำเอกสารทางกฎหมายก่อนถึงขั้นศาล

บทที่ 2 การจัดทำเอกสารทางกฎหมายเพื่อใช้ในชั้นศาลในคดีแพ่ง

บทที่ 3 การจัดทำเอกสารทางกฎหมายระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี

บทที่ 4 การจัดทำเอกสารทางกฎหมายเพื่อใช้ในชั้นศาลในคดีอาญาฝ่ายโจกท์

ปีที่พิมพ์:พฤศจิกายน2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg