คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                             

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                  

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                         

* การวางแผนกำลังคน                                                                                              

* หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                                    

* การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                             

* การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล 

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่2. 

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                    

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,