ตำราราม LAW4034 (LAW4134) 59113 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์

119฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเล

บทที่ 2 ทะเลในเขตอำนาจรัฐ

บทที่ 3 ทะเลหลวง

บทที่ 4 เขตไหล่ทวีป

บทที่ 5 บริเวณเขตพื้นที่

บทที่ 6 มลพิษในทะเล

ปีที่พิมพ์:มิถุนายน2559

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.