ตำราราม LAW4010 (LAW4110) 59130 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อ.แพรวพรรณ หลาบปัญญา

66฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

บทที่ 2 INCOTERMS

บทที่ 3 การชำระเงินระหว่างประเทศ

บทที่ 4 การขนส่งสินค้าทางทะเล

บทที่ 5 ใบตราส่ง

บทที่ 6 สิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งของ

บทที่ 7 หน้าที่และสิทธิของผู้ส่งขนส่ง

บทที่ 8 ความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

บทที่ 9 ข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

บทที่ 10 ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม2559

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg