ตำราราม LAW3054 (LAW3154) 55058 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

105฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ภาค 1 การคลังของรัฐบาล

ภาค 2 งบประมาณ

ภาค 3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

ภาค 4 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง

ภาค 5 หนี้รัฐ/หนี้สาธารณะ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ ปีที่พิมพ์:2555

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg