คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเปทข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ 

* ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,