คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเปทข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

* ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,