คู่มือสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

* การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS

* ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ

* ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

* การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ

* แนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,