คู่มือสอบวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป กรมการขนส่งทหารบก ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป กรมการขนส่งทหารบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* วิชาคณิตศาสตร์ (20 คะแนน)

* แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.

*

* วิชาวิทยาศาสตร์ (20 คะแนน)

* แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.

*

* วิชาภาษาไทย (20 คะแนน)

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5.

*

* วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

*

* วิชาสังคมศึกษา(20 คะแนน)

* แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ วิชาสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5.

* ะเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,