คู่มือสอบพนักงานบริการ/พนักงานธุรการ ศูนย์การทหารราบ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริการ/พนักงานธุรการ ศูนย์การทหารราบ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดที่ 2.

* ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน

* แนวข้อสอบงานบริการ

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,