คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* การประสานงานและการบริการ

* หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* แนวข้อสอบบัญชี การเงิน

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

* เศรษฐกิจดิจิทัล

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การบริหารจัดการองค์กร

* ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบงานเลขานุการ

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,