สรุปชีทราม MGT1001 / GM103 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

49฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

MGT1001 / GM103 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

สารบัญ
เนื้อหาประกอบด้วย ภาคที่ 1 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ บทที่ 2 ธุรกิจและสังคม ภาคที่ 2 ลักษณะของเจ้าของธุรกิจ การบริหาร และการจัดองค์การ บทที่ 3 รูปแบบของการเป็นเจ้าของธุรกิจ บทที่ 4 การบริหารธุรกิจทั่วไป บทที่ 5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาคที่ 3 การตลาด บทที่ 6 กระบวนการทางการตลาด บทที่ 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด บทที่ 8 กลยุทธ์ในการกำหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด บทที่ 9 การค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 4 การเงิน การประกัน และการผลิต บทที่ 10 การเงินธุรกิจและการลงทุน บทที่ 11 เครดิตและระบบการธนาคาร บทที่ 12 การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย บทที่ 13 งบทางการเงินและทางการบัญชี บทที่ 14 การผลิตและการบริหารงานผลิต   ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ + สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ + สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น + ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ + ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ + นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย + นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg