สรุปชีทราม LAW4001 / LA401 / LW406 สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้

50฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW4001 / LA401 / LW406 สรุปกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้
เนื้อหาประกอบด้วย
สารบัญ
หมวด 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและภาษีเงินได้ หมวด 2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทที่ 2 แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษี บทที่ 3 เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี บทที่ 4 วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทที่ 5 วิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บทที่ 6 เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมวด 3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล บทที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและฐานภาษี บทที่ 2 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ บทที่ 3 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่ิอนหักรายจ่าย บทที่ 4 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินกำไรที่จำหน่ายไปต่างประเทศ บทที่ 5 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทสไทย บทสรุปเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg