สรุปชีทราม LAW3016 / LA316 / LW318 สรุปกฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์

54฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3016 / LA316 / LW318 สรุปกฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์
เนื้อหาประกอบด้วย
สารบัญ
1. บททั่วไป วิวัฒนาการทางการปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง ความหมายและสาระสำคัญของกฎหมายปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง 2. องค์ประกอบของกฎหมายปกครอง ตัวกฎหมายปกครอง ผู้ใช้กฎหมายปกครอง หลักการใช้อำนาจทางปกครอง การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจทางการปกครอง 3. การกระทำทางปกครอง และการบริการสาธารณะ
 การกระทำทางปกครอง
 การบริการสาธารณะ 4. พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
 สรุป สาระสำคัญของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5. พ.ร.บ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 6. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดตั้งองค์กรฝ่ายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg