สรุปชีทราม LAW3005 / LA305 / LW306 สรุปกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1

66฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3005 / LA305 / LW306 สรุปกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1
สารบัญ
บทนำ หมวดที่ 1 เขตอำนาจศาล บทที่ 1 หลักพิจารณาเบื้องต้น บทที่ 2 การเสนอคำฟ้อง บทที่ 3 การเสนอคำร้อง บทที่ 4 การเสนอคดีที่มีเขตอำนาจหลายศาล บทที่ 5 การเสนอคดีในกรณีพิเศษ บทที่ 6 การขอโอนคดี บทที่ 7 การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลอื่น หมวดที่ 2 คู่ความ บทที่ 1 อำนาจฟ้อง บทที่ 2 การดำเนินคดีของผู้ไร้ความสามารถ บทที่ 3 การร้องสอด บทที่ 4 คู่ความร่วม หมวดที่ 4 ฟ้องแย้ง และการทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง บทที่ 1 ฟ้องแย้ง บทที่ 2 การทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง หมวดที่ 5 ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง บทที่ 1 การดำเนินกระบวนพิจิารณาซ้ำ บทที่ 2 ฟ้องซ้ำ บทที่ 3 ฟ้องซ้อน หมวดที่ 6 การพิจารณาโดยขาดนัด บทที่ 1 การขาดนัดยื่นคำให้การ บทที่ 2 การขาดนัดพิจารณา ภาคผนวก สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg