สรุปชีทราม LAW2013 / LA213 / LW213 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

46฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2013 / LA213 / LW213 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
สารบัญ

 ส่วนที่ 1  ตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 1 ประเภทของตั๋วเงิน
  – บทที่ 2 วิธีการออกตั๋วเงิน
  – บทที่ 3 ความรับผิดตามตั๋วเงิน
  – บทที่ 4 คู่สัญญาในตั๋วเงิน
  – บทที่ 5 ผู้ทรงตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
  – บทที่ 1 การออกและรายการตั๋วแลกเงิน
  – บทที่ 2 การโอนและการสลักหลัง
  – บทที่ 3 การรับรองตั๋วแลกเงิน
  – บทที่ 4 การอาวัลตั๋วเงิน
  – บทที่ 5 การใช้เงินตามตั๋วเงิน
  – บทที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยตามตั๋วเงิน
 + หมวดที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 + หมวดที่ 4 เช็ค
  – บทที่ 1 ลักษณะของเช็ค
  – บทที่ 2 การยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงิน
  – บทที่ 3 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของธนาคาร
  – บทที่ 4 การรับรองเช็ค
  – บทที่ 5 เช็คขีดคร่อม
 + หมวดที่ 5 ตั๋วเงินปลอม
 ส่วนที่ 2 บัญชีเดินสะพัด
สรุปเนื้อหา อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg