สรุปชีทราม LAW2012 / LA212 / LW212 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

50฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2012 / LA212 / LW212 สรุป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น ส่วนที่ 1 บททั่วไป – บทที่ 1 สัญญาประกันภัย – บทที่ 2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย – บทที่ 3 ส่วนที่เสียในสัญญาประกันภัย – บทที่ 4 การเข้าทำสัญญาประกันภัย – บทที่ 5 หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง ส่วนที่ 2 สัญญาประกันวินาศภัย – บทที่ 1 หน้าที่ของผู้เอาประกันวินาศภัย – บทที่ 2 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย – บทที่ 3 หน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัย – บทที่ 4 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย – บทที่ 5 การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ส่วนที่ 3 สัญญาประกันภัยค้ำจุน ส่วนที่ 4 สัญญาประกันชีวิต ส่วนที่ 5 อายุความ สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg