สรุปชีทราม LAW2101 / LAW2001 / LA201 / LW204 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

66฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2101 / LAW2001 / LA201 / LW204 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*
สารบัญ
บรรพ1 บทที่ 1 ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สิน บทที่ 2 ประเภททรัพย์ บทที่ 3 ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล บรรพ4 บทที่ 4 บุคคลสิทธิและทรัพย์สิทธิ บทที่ 5 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิ บทที่ 6 การเพิกถอนการได้ทรัพย์สิทธิทางทะเบียน บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สิทธิ บทที่ 8 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน บทที่ 9 ทรัพย์สินของแผ่นดิน บทที่ 10 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ บทที่ 11 แดนแห่งกรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ บทที่ 12 กรรมสิทธิ์รวม บทที่ 13 สิทธิครอบครองและการครอบครองปรปักษ์ บทที่ 14 ภาระจำยอม ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg