คู่มือสอบตำรวจพิสูน์หลักฐาน ทำหน้าที่วิทยาการ พฐ.21-22. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี 64 BC-36545

280฿

รหัสสินค้า: KP-36545 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบตำรวจพิสูน์หลักฐาน ทำหน้าที่วิทยาการ พฐ.21-22. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ปี 64 BC-36545 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

สารบัญ

*

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 60คะแนน

* วิชาความสามารถทั่วไป -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่่ 1 -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่่ 2 -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่่ 3 -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่่ 4 -แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่่ 5

* วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4

*

* ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

* แนวข้อสอบ Microsoft Word

* แนวข้อสอบ Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4. -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5. -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม ชุดที่ 2 -แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม ชุดที่ 3 -แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน