หนังสือ คู่มือ การฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบ และต่อสู้คดีฉ้อโกง พิมพ์ครั้งที่ 4

342฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

หนังสือ คู่มือ การฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบ และต่อสู้คดีฉ้อโกง พิมพ์ครั้งที่ 4 โดย ดร. จิตฤดี วีระเวสส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg