หนังสือ พิชิตสอบเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

225฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบเสมือนจริงสำหรับเตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มากกว่า 400 ข้อ

 • สารบัญ
 • บทที่ 1 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
  บทที่ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
  บทที่ 3 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
  บทที่ 4 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
  บทที่ 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  บทที่ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  บทที่ 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
  บทที่ 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
  บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
  บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg