หนังสือ เตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศ

432฿

คำอธิบาย

หนังสือ “เตรียมสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศ” เล่มนี้ จะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ช่วยรวบรวมแนวข้อสอบที่ใช้สอบแข่งขันไว้ครบถ้วนทุกวิชา

ตัวอย่างข้อสอบทั้งหมดในเล่มนี้มีประมาณ 605 ข้อ

ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ได้สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบพร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนสามารถลองทำโจทย์ อ่านทบทวนและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

โดยผู้เรียบเรียงได้อาศัยประสบการณ์การสอนจากโรงเรียนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารโดยตรง มาใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ หวังว่านักเรียนที่ได้อ่านและศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจ จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ดั่งความใฝฝันที่ตั้งไว้

เป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมความมุ่งมั่นและตั้งใจ มีวินัย ทบทวนความรู้สม่ำเสมอ จะทำให้น้องๆ ได้เข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารอย่างแน่นอน!

1. สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ ครบถ้วนทุกรายวิชา
2. แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง
3. เฉลยละเอียด เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาแนวคิด และวิธีทำ

 

 • สารบัญ
 • บทที่ 1 คณิตศาสตร์
  บทที่ 2 วิทยาศาสตร์
  2.1 ฟิสิกส์
  2.2 เคมี
  2.3 ชีววิทยา
  บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
  บทที่ 4 ภาษาไทย
  บทที่ 5 สังคมศึกษา
  6. เฉลยแนวข้อสอบ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg