POL3366 (PA460) การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น

80฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

รหัสสินค้า PFT0032 POL3366 (PA460) การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น   พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2563 รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4 ใช้เฉพาะภาค1/63   ราคา 80 บาท จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg