สรุป HIS1001 / HI101 อารยธรรมตะวันตก

56฿

คำอธิบาย

HIS1001 / HI101 สรุปอารยธรรมตะวันตก     เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ความเป็นมาของมนุษย์กับอารยธรรม บทที่ 2 อารยธรรมของโลกโบราณ บทที่ 3 อารยธรรมกรีกและโรมัน บทที่ 4 ยุคกลาง (Middle Age) บทที่ 5 ยุโรปเริ่มต้นยุคใหม่ บทที่ 6 ยุคใหม่ (Modern Europe) บทที่ 7 ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg