ตำราเรียน ม. ราม CHI2002 (CN202) 63015 ภาษาจีน 4

155฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย บทที่ 1 บทสนทนาเกี่ยวกับการศึกษา บทที่ 2 วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน บทที่ 3 วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย บทที่ 4 ปักกิ่งเมืองหลวงของจีน บทที่ 5 กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย บทที่ 6 กลอนจีน บทที่ 7 เพลงจีน บทที่ 8 หลักภาษา 1 บทที่ 9 หลักภาษา 2 บทที่ 10 การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg