POL3329(PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล

80฿

คำอธิบาย

POL3329(PA350) เทคนิคการบริหารงานบุคคล

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศขิกายน 2563
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

ใช้เฉพาะภาค1/63

ราคา 80 บาท
จัดทำโดย กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg