POL4315 / PA325 ชุดเจาะเกราะคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารหารพัฒนา

80฿

คำอธิบาย

POL4315 / PA325 ชุดเจาะเกราะคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารหารพัฒนา
ใช้เฉพาะภาค ซ่อม 2/61
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
จัดทำโดย…กลุ่ม PERFECT วิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg