ตำราเรียน ม. ราม MA114 (MTH1104) 54304 แคลคูลัส 2

75฿

คำอธิบาย

เนื้อหาต่อจาก MA113 (บทที่ 1 – 4)

บทที่่ 5 ดิฟเฟอเรนเชียลและปฏิยานุพันธ์

บทที่ 6 อินทิกรัลจำกัดเขต

บทที่ 7 ฟังก์ชันลอการึธึมธรรมชาติ,ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล…

บทที่ 8 เทคนิคของการอินทิเกต

บทที่ 9 สเปซของจำนวนสามมิติ…

บทที่ 10 เมทริกซ์และการกำหนดโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg