ENL2002 / LI210 เฉลยภาษาศาสตร์เบื้องต้น

55฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบ ชุดพิเศษ ภาคล่าสุด ENL2001 / LI210 เฉลยภาษาศาสตร์เบื้องต้น
เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและการอธิบายคำตอบโดยละเอียด
สำหรับ นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วยตนเอง
สรุปเนื้อหา กระชับ เข้าใจง่าย
มีเทคนิคการตอบแม่นยำ ถูกต้อง อ่านง่าย เข้าใจเร็ว
จัดทำโดย… อาจารย์ เสาวลักษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg