SOC4077 / SO477 เฉลยสังคมวิทยาการเมือง

58฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/62 : S/60 : 1/60 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg