ข้อสอบชีทราม POL3302 / PA280 / PS251 การวางแผนในภาครัฐ

54฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด  S/62 : 1/62 : S/61 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราะห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ