ข้อสอบชีทราม POL3302 / PA280 / PS251 การวางแผนในภาครัฐ

66฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 :  S/62 : 1/62 :  : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg